El 60% dels centres escolars de Ponent rebran el servei de protecció viària escolar de la Guàrdia Urbana aquest curs 2018-19

Entrevista a Enrique E. Fernández Ferreira, Intendent major, cap de la Guàrdia Urbana de Tarragona

S’acosta l’inici d’un nou curs escolar, el 2018/19, i des de La Voz de Poniente hem volgut parlar amb Enrique E. Fernández Ferreira, Intendent major, cap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, perquè ens expliqui els detalls de la logística que disposaran a partir del proper dimecres 13 de setembre, inici del curs escolar. Així mateix també hem aprofitat perquè ens manifesti la principal queixa dels conductors dels barris de Ponent i les solucions que posa en pràctica la Guàrdia Urbana.

S’acosta un nou curs escolar… com el prepara la Guardia Urbana?

La seguretat vial constitueix un àmbit d’especial interès entre la població escolar, aspecte que està justificat pel fet que, a la Unió Europea, els accidents de trànsit constitueixen la principal causa de mortalitat dels menors de 45 anys, la qual cosa converteix aquesta problemàtica en una qüestió de primer ordre.

El Pla de Seguretat Local de Tarragona, inclou un Pla específic de Seguretat Escolar, amb les següents línies d’actuació adreçades a dos àmbits de seguretat dels menors:

• Dins de l’esfera de la socialització, propiciar unes actituds favorables en relació amb diferents aspectes de la vida de la ciutat relacionats amb la seguretat, com són la seguretat vial, el vandalisme, el consum d’alcohol i drogues, etc.

• En segon lloc, oferir protecció a un sector de població molt vulnerable, dins d’un entorn cada vegada més complex.

La Guàrdia Urbana treballa d’acord amb el Pla de Seguretat Escolar, per aconseguir els objectius establerts en aquest Pla per millorar la seguretat integral dels escolars.

Els barris de Ponent alberguen molts centres escolars. De quants efectius disposaran per cobrir-los?

La Guàrdia Urbana ha establert uns criteris per determinar les possibles situacions de risc i accidentalitat a l’entorn de cada centre escolar, amb una valoració numèrica que determina el nivell de prioritat.

Els criteris que es tenen en compte són:

 1. Accidentabilitat a l’entorn dels centres escolars (atropellaments)
 2. Senyalització (passos de vianants, semàfors o altres elements)
 3. Rellevància de les vies de l’entorn del centre escolar (afectació a la mobilitat externa)
 4. Perillositat per un possible excés de velocitat en funció de la via
 5. Nombre d’alumnes.

D’acord amb els riscos potencials derivats d’aquest anàlisi, es prioritzen els serveis de protecció escolar, per tal de decidir els centres que precisen d’aquest servei a les hores d’entrada i sortida dels alumnes.

Dels 32 centres escolars existents a tota la ciutat, a la zona de Ponent es troben ubicats 10 centres, dels quals, realitzada la valoració de risc, s’ha obtingut el següent resultat:

Centres Escolars Punts
La Salle – Torreforta 15
Bonavista 11
Ponent 10
Joan XXIII 10
Escola Torreforta 10
Els Àngels 9
Mediterrani 8
Camp Clar 8
La Floresta 7
Riu-Clar 5

Tradicionalment, almenys des dels últims 10 anys, la Guàrdia Urbana dóna servei als 9 centres escolars que presenten un major risc per a la seguretat viària.

En un intent per ampliar la cobertura als centres escolars, aquest curs es procurarà donar un servei intermitent a altres 9 col·legis, combinant i alternant els dies amb els que presenten una major prioritat i als quals ja se’ls dóna un servei més continuat.

D’aquesta manera, el total de centres escolars de la ciutat als quals s’intentarà donar el servei, al llarg del curs escolar 2018-2019 són els següents:

Centres Escolars
1 La Salle Torreforta
2 Teresines
3 Sant Pau
4 El Carme
5 Sant Domènec
6 Saavedra
7 Estonnac-Ensenyança
8 Bonavista
9 Carmelites
10 Ponent
11 Sagrat Cor
12 Arrabassada
13 La Salle
14 Pax
15 Joan XXIII
16 Escola Torreforta
17 Pràctiques
18 Els Àngels

Dels 18 centres escolars que disposaran d’aquest servei, sis (6) estan ubicats als barris de Ponent, representant un 33% del total de col·legis de la ciutat i un 60% dels ubicats als barris de Ponent.

Centres Escolars Ponent
1 La Salle Torreforta
8 Bonavista
10 Ponent
15 Joan XXIII
16 Escola Torreforta
18 Els Àngels

Com en anys anteriors, comptaran amb l’ajuda dels centres cívics o persones jubilades per controlar l’entrada i sortida d’escolars?

Des de fa ja alguns anys no es realitza aquest servei de col·laboració, per motiu de la cobertura amb pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.

Se segueixen donant cursos de trànsit a les escoles, i com és l’acceptació dels alumnes?

Actualment hi ha dos agents de la Unitat d’Educació Vial que donen classes als centres escolars de primària, amb l’objectiu d’aconseguir actituds favorables a la seguretat viària per part dels actuals vianants i futurs conductors, contribuint així a la seva seguretat i la de la resta d’usuaris.

Des dels seus inicis ha estat molt ben acceptat per tots els actors de la comunitat educativa (professors, alumnes i pares), els quals no volen renunciar a aquesta formació.

Els centres als quals s’imparteixen les classes són:

 • 19 Instituts (1er. d’ESO)
 • 32 Centres de Primària (de 1er. a 6è)
 • 33 Centres d’Educació Infantil (P-5)

La població escolar que assisteix a les sessions de Seguretat Vial durant el curs escolar, supera els 8.000 alumnes.

Igualment, també es realitzen activitats en altres centres i d’acord amb determinades circumstàncies:

 • Escola “Pràctiques”, P-4 (A i B)
 • Sortida amb bicicleta escola “Miracle”, 5è i 6è
 • Guarderia La Baldufa
 • Parc de Nadal (2.400 visitants)
 • Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Rafae

Totes aquestes activitats s’han realitzant intentant que no afectin a el calendari escolar anual.

Quina és la principal queixa dels conductors dels barris de Ponent i quines solucions posa en pràctica la Guàrdia Urbana?

Les queixes més reiterades van referides a la disciplina de trànsit respecte a estacionaments indeguts i a l’existència de vehicles abandonats i, en menor mesura, en relació a possibles excessos de velocitat, motiu pel qual s’estableixen controls temporals per donar solució a aquests fets.

L’Oficina de Relacions amb la Comunitat de la GU manté una interlocució permanent amb les Associacions de Veïns i amb altres actors, on es comenten les diferents problemàtiques i queixes detectades, per arbitrar accions concretes.

Els veïns dels barris de Ponent “pateixen” molt els ràdars?

D’acord amb les demandes veïnals, aforaments realitzats i altres comprovacions, la Guàrdia Urbana estableix determinats controls de velocitat amb cinemòmetre mòbil, principalment a les vies d’accés de la ciutat, sense que impliqui una major afectació als veïns dels barris de Ponent.

Els llocs on més es realitzen els controls de velocitat són els indicats en la taula següent, de manera que la zona de Ponent no és la més afectada.

Llocs de control
Av. de Roma Ciutat
Av. Vidal i Barraquer Ciutat
Polígon Ind. Francolí Polígons
Rambla Francesc Macià Ciutat
TP-2031 Nord-Llevant
N-340A Ponent
Via Augusta Ciutat
Av. Pallaresos Nord-Llevant
Av. President Tarradellas Ponent
N-240 Nord-Llevant
Av. Països Catalans Nord-Llevant
C/Carme Casas i Leandre Saún Nord-Llevant
T-721 Polígons

En tot cas, hem d’entendre que els controls de velocitat formen part d’una eina que intenta millorar la seguretat vial, contribuint a reduir els riscos i les conseqüències dels accidents.

Quin índex d’incidents de trànsit tenen els barris de Ponent, en relació a Tarragona o la resta de barris?

En relació a la circulació de vehicles (intensitat de trànsit):

No disposem de dades quantitatives que ens permetin establir una relació entre la intensitat de trànsit de la Ciutat respecte a la zona de Ponent.

En tot cas, s’han de tenir en compte els següents aspectes relacionats amb la mobilitat viària:

Major intensitat de trànsit al centre urbà que al barris:

 • Major densitat de població al centre i, per tant, més desplaçaments interns.
 • El centre urbà es configura com a zona comercial i punt de destinació.
 • Ubicació de les administracions, institucions, entitats, seus socials d’empreses
 • Trasllat de domicili als barris però mantenint la necessitats de traslladar-se al centre de la ciutat
 • Destinació majoritària de desplaçament des de fora del municipi.

Per contra, als barris de Ponent es donen les següents característiques:

 • Desplaçaments interns, però que per les dimensions del barri es fan més a peu
 • Desplaçaments de destinació (anada i tornada).
 • Excepcions: dissabtes i diumenges als barris de Torreforta i Bonavista.

En relació a l’accidentalitat:

L’any 2017 es van produir un total de 1.078 accidents, dels quals 215 van succeir als barris de Ponent, representant un 19,9% del total.

La relació d’accidents per cada mil habitants és de 7,87 al terme municipal, i als barris de Ponent és de 5,97.

La majoria d’accidents han tingut com a resultat només danys materials (154 accidents), el que representa el 71,6% dels produïts als barris de Ponent.

Hi ha hagut 17 accidents amb resultat de ferits (el 22% dels produïts a tot el terme municipal amb aquestes conseqüències).

Tenint en compte la relació entre accidents i població, podem considerar que en els Barris de Ponent l’accidentalitat és inferior respecte a la població total de Tarragona.

(Fotografia: L. Milián)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *