L’Ajuntament obre la convocatòria de subvencions a les associacions de veïns i entitats de la ciutat

El termini de presentació de les sol·licituds és el 4 de març

Redacció.- L’Ajuntament  convoca la concessió de subvencions a les associacions de veïns i federacions veïnals de Tarragona per les activitats realitzades durant el 2019. Podran sol·licitar les subvencions, totes les associacions de veïns de Tarragona, registrades al Registre d’Entitats Municipal, i que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i  al corrent dels seus […]

La Brigada d’Intervenció Ràpida incrementa les actuacions en 736 respecte l’any anterior

El major nombre d’arranjaments se centren en la reparació de voreres

Redacció.- El passat mes de desembre la BIR va realitzar 343 actuacions que sumades als 11 mesos anteriors, fa un total de 4.039 actuacions anuals, la qual cosa suposa 736 actuacions més que l’any 2017 i una mitjana de 16 actuacions al dia. Des de 2008, la BIR ha realitzat 31.119 actuacions. El passat mes de setembre, es va arribar […]

1 2 3 4 22