L’Ajuntament treu a licitació la realització d’un estudi de la qualitat de l’espai públic del barri del Pilar, Serrallo i Part Alta

També incoa expedients sancionadors a tres entitats financeres per no facilitar un interlocutor per tractar dels seus habitatges buits

Redacció.- El regidor de Territori, Josep M. Milà, va manifestar en el darrer Plenari que fent una extrapolació d’estudis realitzats en altres ciutats, a Tarragona hi ha menys de mil pisos buits. En aquest sentit, va anunciar que l’Ajuntament ha tret a licitació la realització d’un estudi de la qualitat de l’espai públic dels barris del Pilar, Serrallo i Part Baixa que recollirà la realitat actual dels pisos buits i que amb aquestes dades es podrà fer una extrapolació a la resta del municipi.

Tal com es va anunciar en el Plenari del 18 de març, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha signat tres decrets pels quals s’incoa expedients sancionadors  a tres entitats bancaries per no facilitar les dades de contacte d’un responsable de l’entitat per fer d’interlocutor amb l’Ajuntament respecte als seus pisos buits. Les entitats bancàries són: Aliseda Servicios de Gestión Inmobiliaria SA; Altamira Santander Real Estate SA i Kutxabank SA. Els afectats tenen 10 dies per facilitar les dades sol·licitades i presentar al·legacions. En el Decret s’adverteix que en cas de no donar compliment al requeriment en el termini establert, això podria suposar una infracció sancionadora greu, la qual cosa podria comportar sancions de 9.000€ fins a 90.000€.

Els decrets assenyalen que les entitats bancàries esmentades han  infringit “la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge,  consistent en negar-se a subministrar dades a l’Administració, obstruir o no facilitar les funcions d’informació, control o inspecció, incomplir les obligacions de comunicació veraç de les dades que han de ser objecte d’inscripció en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant”.

Cal assenyalar que 43 entitats financeres van respondre a aquest requeriment municipal de facilitar un interlocutor i es van mantenir reunions per tractar la problemàtica envers els seus habitatges buits. Posteriorment, les principals entitats financeres van signar convenis de col·laboració i cessió d’habitatges amb la Generalitat de Catalunya. Els habitatges disponibles i provinents d’aquests convenis s’han anat incorporant al parc disponible de la Mesa d’Emergències Econòmiques i Socials de la Generalitat per tal de donar alternativa habitacional a aquelles unitats de convivència que es troben en situació de risc imminent de pèrdua d’habitatge

La Mesa d’Emergències està  gestionada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona, a través de l’Institut Municipal de Serveis Socials i l’Oficina Local d’Habitatge, disposa de representació en les reunions de coordinació (seguiment i valoració dels expedients). Les sol·licituds d’habitatges s’inicien a instància dels serveis socials municipals.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *