L’Ajuntament obre la convocatòria de subvencions a les associacions de veïns i entitats de la ciutat

El termini de presentació de les sol·licituds és el 4 de març

Redacció.- L’Ajuntament  convoca la concessió de subvencions a les associacions de veïns i federacions veïnals de Tarragona per les activitats realitzades durant el 2019. Podran sol·licitar les subvencions, totes les associacions de veïns de Tarragona, registrades al Registre d’Entitats Municipal, i que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i  al corrent dels seus […]

1 2 3 4 80